ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ม.ค. 61 โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
1. พิพิธภัณฑ์สิรินทร จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
การแต่งกายชุดกีฬาสี
11 ม.ค. 61 สหวิทยาเขตกำแพง ประชุมสัญจร
ห้องประชุมอาคาร 216
09 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบ Pre O-Net ชั้นม.3 ครั้งที่ 2
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม/ชุดปกติตามวันทำการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม/การแต่งกายชุดโทนสีแดง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค 2/2560
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม/การแต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ