โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม โยคะศิลปะแม้ไม้มวยไทยเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 มีนาคม 2564
             โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกจาน ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ "โยคะศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีท่านวิทยากรจากโรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ในการถ่ายทอดความรู้ให้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2564,06:49   อ่าน 317 ครั้ง