โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ภาพกิจกรรม
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 กันยายน 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2564,17:03   อ่าน 203 ครั้ง