โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ภาพกิจกรรม
อบรมขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS วันที่ 9 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2564,17:08   อ่าน 73 ครั้ง