ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ภายในงานมีกิจกรรมลงนามและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ, กิจกรรมรำลึกพระคุณของแม่, พิธีมอบเกียรติ บัตรแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,09:19   อ่าน 703 ครั้ง