ภาพกิจกรรม
สัปดาห์อาเซียน
   เมื่อวันที่ 10-11 ส.ค. 2560 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม โดยการนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,16:40   อ่าน 757 ครั้ง