ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
   เมื่อวันที่ 21-25 ส.ค. 2560 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม โดยการนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพฯ ได้จัด กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโน- โลยี กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยสีไม้และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน กิจกรรมSTEM กิจกรรมประกวด คลิบข่าว กิจกรรมประกวดชุดหน้ากากรีไซเคิลและกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2560,09:56   อ่าน 984 ครั้ง