ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยนักเรียน
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอนามัยแก่นักเรียน รู้เท่าทันโทษจากสิ่งเสพติด และรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงหรือปฎิเสธ การดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร นำโดยนางพรนภัส สายป่าน และคณะได้เดินทางมาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,10:09   อ่าน 257 ครั้ง