ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อรับทราบถึงผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา, แนวทางในการกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมรับฟังและเสนอแนวทางในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนทั้งครูและผู้ปกครองและภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,15:41   อ่าน 229 ครั้ง