ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2560
เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา25ุ60 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย รู้จักการทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ การเข้าร่วมในหมู่สังคม โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,12:04   อ่าน 748 ครั้ง