ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนสีขาว (อ่าน 111) 21 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 218) 12 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 205) 11 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรง (อ่าน 401) 07 พ.ย. 61
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 560) 30 ก.ค. 61
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 (อ่าน 510) 30 มิ.ย. 61
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 319) 01 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 353) 30 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 389) 25 มี.ค. 61
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนมีนาคม (อ่าน 471) 06 มี.ค. 61
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 560) 05 ก.พ. 61
แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 852) 29 ม.ค. 61
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม (อ่าน 520) 05 ม.ค. 61
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน (อ่าน 540) 02 พ.ย. 60
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนกันยายน (อ่าน 635) 03 ก.ย. 60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 299) 09 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 632) 01 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนกรกฏาคม (อ่าน 560) 01 ก.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 544) 01 มิ.ย. 60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้น (อ่าน 373) 07 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลของการใช้วิธีการส่งงานเป็นกลุ่มที่มีต่อความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาฟิสิกส์ 4ของน (อ่าน 434) 19 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความดันในของเหลวของนักเ (อ่าน 482) 19 ก.ย. 59
เผยแพร่สารสนเทศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม (อ่าน 345) 19 ก.ย. 59
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 351) 14 ก.ค. 59
เผยแพร่รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม (อ่าน 433) 14 ก.ค. 59
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา (อ่าน 548) 26 ม.ค. 59
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนคร (อ่าน 560) 26 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้า (อ่าน 552) 23 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ (อ่าน 630) 23 ม.ค. 59
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นว (อ่าน 575) 18 ม.ค. 59
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิช (อ่าน 610) 18 ม.ค. 59
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 659) 27 ก.ค. 58
เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหนงครูผู้สอน วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 3654) 26 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 853) 26 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 739) 18 ก.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(แบบกรมอาชีวะ) (อ่าน 757) 19 ธ.ค. 57
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอก ภาษาไทย) (อ่าน 659) 01 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชกาีรทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอ (อ่าน 700) 29 พ.ย. 57
ประกาศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 651) 27 พ.ย. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 824) 19 พ.ย. 57