โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 มิถุนายน 2564 เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ รูปแบบ On Site
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2564,20:10   อ่าน 3583 ครั้ง