โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 "THUNGSIM GAME 2021" ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,05:53   อ่าน 54 ครั้ง