ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับสมัคร
     25-28 มีนาคม 2561 รับสมัคร
     30 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อ
     31 มีนาคม 2561 สอบวัดความรู้
     3 เมษายน 2561 ประกาศผลสอบ
     4 เมษายน 2561 รายงานตัว/มอบตัว
 
หลักฐานการสมัคร
1. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. หลักฐานอื่น ๆ 
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 256 ครั้ง