ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนสีขาว
นวัตกรรม THUNGSIM Model "สง่างามอย่างสิม" ด้วยรูปแบบโครงการคีตะมวยไทยแอโรบิค รักสุขภาพ รักษ์ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 113 ครั้ง