กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
การพัฒนาครูและบุคลากรสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการได้ขยายผล สร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมแก่คณะครูและบุคลากร สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 419 ครั้ง