โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
หมู่ที่ 8 ถนน อุทุมพร-ปรางค์กู่  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-960592
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)-13
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิมลพักตร์ สุภิษะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)-11
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 64
14 มิถุนายน 2564 เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ รูปแบบ On Site
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ หรือ (COVID-19) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ลิงค์รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ขยายเวลารับสมัคร)
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 64
เผยแพร่ รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 64
เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 64
ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64