กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิิง พระบรมศพ ร.9 (อ่าน 414) 27 ต.ค. 60
งานมุทิตาจิต นายสาม เพ็งแจ่ม (อ่าน 447) 30 ก.ย. 60
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ (อ่าน 401) 09 ส.ค. 60
ประชุมรับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น จาก สพม.28 (อ่าน 429) 04 พ.ค. 60
รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 395) 29 เม.ย. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 420) 28 มี.ค. 60
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 251) 21 มี.ค. 60