เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
9 วิธีบรรเทาอาการแสบคอ-คันคอ จากฝุ่นพิษ PM2.5 แก้ยังไงให้หาย 27 0 ปราหยุด 03 ก.พ. 2563,10:38
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 23 0 na-ak 27 พ.ย. 2562,22:51
ดาวน์โหลดโปรแกรม Cap หน้าจอ 517 0 na-ak 26 ส.ค. 2558,14:11
เผยแพร่ SAR ปีการศึกษา 2557 642 1 na-ak 23 ส.ค. 2558,16:04
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 477 0 na-ak 20 ส.ค. 2558,21:02
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ปีการศึกษา2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1120 1 na-ak 10 ก.พ. 2558,14:16
เผยแพร่รายงานผลการวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 1218 0 na-ak 30 ม.ค. 2558,15:04
ทดสอบ 494 0 na-ak 21 พ.ย. 2557,17:21