เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 348 0 na-ak 12 ก.ย. 2560,10:45
ดาวน์โหลดโปรแกรม Cap หน้าจอ 499 0 na-ak 26 ส.ค. 2558,14:11
เผยแพร่ SAR ปีการศึกษา 2557 630 1 na-ak 23 ส.ค. 2558,16:04
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 466 0 na-ak 20 ส.ค. 2558,21:02
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 906 0 na-ak 20 มี.ค. 2558,17:21
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ปีการศึกษา2556 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1070 1 na-ak 10 ก.พ. 2558,14:16
เผยแพร่รายงานผลการวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 1188 0 na-ak 30 ม.ค. 2558,15:04
ทดสอบ 482 0 na-ak 21 พ.ย. 2557,17:21